Month: junij 2022

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).  V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da: potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi… Preberi več

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje

[nova prostorska zakonodaja] Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022. Občino zanima: – Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter… Preberi več