• Domov
  • Center za krepitev zdravja v Gornji Radgoni

Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: Ministrstvo za zdravje, občine Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Zdravstveni dom Gornja Radgona
V okviru investicije, ki jo je po soglasnem dogovoru občin ustanoviteljic v njihovem imenu izvajala Občina Gornja Radgona, je bil zgrajen prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu v Gornji Radgoni v treh etažah. V sklopu prizidka so v pritličju urejeni prostori za reševalno službo in pokrito parkirišče za reševalna vozila, v 2. nadstropju so prostori namenjeni splošnim in referenčnim ambulantam, 3. etaža pa je pretežno namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije je tudi dvigalo, ki zagotavlja dostop gibalno oviranim osebam do višjih etaž prizidka ter hkrati do 1. nadstropja obstoječega objekta Zdravstvenega doma. Z izvedbo investicije so občine ustanoviteljice zagotovile javnemu zdravstvenemu zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona kvalitetno izvajanje preventivne zdravstvene vzgoje pod sloganom »Krepitev zdravja – za vse« na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, hkrati pa so z investicijo bili pridobljeni tudi ustrezni dodatni prostori za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na območju občin G. Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Investicijski projekt bo Zdravstvenemu domu Gornja Radgona na sedežu zavoda omogočil kontinuirano delovanje integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav, ki je bila s pomočjo sofinanciranja na podlagi zgoraj navedenega razpisa pod sklopom 1 vzpostavljena v letu 2018.

Foto: Center za krepitev zdravja


Nazadnje posodobljeno: