• Domov
  • Elektronski javni razpisi – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je razmišljala o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko.

Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov.

Zanimalo nas je: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju ter s katerimi ponudniki teh storitev imate vzpostavljene dobre rešitve?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.