• Domov
  • Elektronsko arhiviranje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki je potrebno trajno arhivirati).

Zanima nas: 

Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do ponedeljka, 20. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.