• Domov
  • Evidentiranje člana v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.

 

Delovna skupina za prenovo Resolucije

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis št. 007-1/2022/44 z dne 14. 6. 2022 v katerem obveščajo, da bo KPK vzpostavila delovno skupino, ki bo zadolžena za prenovo vsebine Resolucije za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Resolucija).

Temeljni cilj Resolucije je podati usmeritve za odpravo tveganj za korupcijo v najširšem pomenu, zato bo njena prenova temeljila na določanju  strateških poudarkov boja proti korupciji na posameznih področjih delovanja države.

V skladu z navedenim bo SOS imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v predlagano delovne skupine.

Članica/član delovne skupine bo odgovoren za zagotavljanje vsebin s področja lokalne samouprave, sodeloval pa bo tudi na skupnih sestankih, zato je nujna dobra seznanjenost posameznika z izzivi celotnega delovanja občine.

 

Evidentiranje

Predstavnico/predstavnika z vaše občine predlagate tako, da izpolnite priloženi OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, naziv kandidata,
  • stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga opravlja,
  • kratko utemeljitev – usposobljenost
  • telefonsko številko in elektronski naslov.

Obrazec je dostopen na povezavi TUKAJ.

 

Pri predlogu prosimo nujno upoštevajte, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in izkušnjami! Ob tem je nujno upoštevati tudi, da bo delo v delovni skupini precej obsežno in bo zahtevalo usklajevanje ter informiranje vseh občin članic.

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.

Izglasovani član/članica in nadomestni član/članica bo dolžan redno poročati glavnemu odboru, predsedstvu in sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v delovni skupini.

Pisno poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano najkasneje v treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.

Pred vsakim sestankom in nato glasovanjem mora član/članica pridobiti mnenje SOS.

 

Evidentiranje je odprto vključno do TORKA, 28. 6. 2022. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: