• Domov
  • Oskrbnine za vrtec – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede oskrbnin otrok. V vrtcu se je pojavil problem glede oskrbnin begunskih otrok, ki jih država sicer krije, vendar njihove odločbe »ne pokrivajo« oskrbnin od začetka vstopa v vrtec, temveč šele s prvim dnem naslednjega meseca (primer: vloga vložena v aprilu hkrati z vključitvijo v vrtec, odločba pa velja šele s 1. majem). Ministrstvo sicer predlaga vrtcem, da se dogovorijo z občino ustanoviteljico, vendar občina nima pravne podlage za (so)financiranje oskrbnin begunskih otrok.

Zanimalo nas je: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju? 

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.