• Domov
  • Povišanje cen šolskih prevozov – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih dejavnikov za prevoznike drastično poslabšale. Večina vhodnih stroškov, ki so v neposredni ekonomski zvezi s predmetom pogodbe za izvajanje šolskih prevozov, se je povišala za več kot 50%. Zaradi teh sprememb vladajo na trgu prevozov izredne razmere, do sedaj uporabljeni inštrumenti in dogovorjeni načini indeksacij pa temu trendu ne sledijo več. Zato so se primorani z občinami dogovoriti o prilagoditvi pogodbeno dogovorjenih cen prevoznih storitev. Tako za valorizacijo cen predlagajo mesečni indeks rasti cen tistih vrst blaga ali storitev, ki so predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki neposredno vplivajo na denarne obveznosti iz pogodb.

Zanimalo nas je: 

Ali boste v vaši občini soglašali s povišanjem cen šolskih prevozov?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: