• Domov
  • Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, pri čemer gre za podzakonski predpis, ki se izdaja na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o informacijski varnosti.

Osnutek uredbe IBS v največji meri ohranja dosedanjo vsebino Pravilnika, ki je namenjena izvajalcem bistvenih storitev in so kategorija zavezancev po ZInfV. Izvajalci bistvenih storitev delujejo na področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva
okolja (glej 5. člen ZInfV), pri čemer posamične izvajalce bistvenih storitev določi vlada na podlagi 6. člena ZInfV. Spremembe predlagane uredbe so predvsem v postopkih nadzora. Vljudno vas prosimo, da uredbo pregledate in nam morebitne pripombe sporočite do 11. 7. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si