• Domov
  • Rekonstrukcija ceste OŠ Grad – novo naselje Grad

Izvedba: 2020
Financiranje: nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1, proračun Občine Grad

S projektom so se uredile javne poti v naselju Grad v skupni dolžini 460 m, izgradil se je pločnik do OŠ Grad dolžine 172 m, uredila se je meteorna kanalizacija in javna razsvetljava ter uredilo obračališče za avtobuse pri OŠ Grad v skupni vrednosti 266.647,92 EUR. Od tega je bilo 174.053,00 EUR nepovratnih sredstev.


Nazadnje posodobljeno: