• Domov
  • Skupnost občin Slovenije nasprotuje nadaljnji centralizaciji države

Skupnost občin Slovenije je predsednika Vlade RS Roberta Goloba, ministra, pristojnega za regionalni razvoj dr. Aleksandra jevška in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana informirala o svojem nasprotovanju preselitve sedeža Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Maribor v Ljubljano. V svojem dopisu je Skupnost občin pozvala, da naj Vlada RS »prepreči sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi.«

Skupnost občin Slovenije s presenečenjem ugotavlja, da so svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v petek izglasovali sklep o premestitvi sedeža ustanove iz Maribora v Ljubljano. Za so glasovali vsi štirje predstavniki vlade/ustanovitelja. Skupnost občin Slovenije že nekaj let opozarja na popolnoma neustrezno vodenje regionalnega razvoja v Sloveniji, saj je država na številnih področjih sprejemala odločitve, ki državo centralizirajo in na območjih izven Ljubljane ukinjajo delovna mesta ter s tem vplivajo na vedno manjšo moč in razvojni potencial teh okolij. Temu zgledu države nato sledijo tudi drugi subjekti, kar povzroča ukinjanje delovnih mest, praznjenje različnih delov države in pritiska na številne druge podsisteme v državi – promet, energijo, nepremičnine itn.

Glede na zapis v Koalicijski pogodbi, da bo poskrbljeno za razporeditev državnih institucij in njenih organizacijskih enot po območju celotne Slovenije, Skupnost občin Slovenije razume, da bo vlada posebno pozornost namenila regionalnemu razvoju. Prestavljanje sedežev institucij, v tem primeru iz Maribora, pa po mnenju Skupnosti občin Slovenije nikakor ni ukrep vodenja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja okoljem izven Ljubljane, da se vzpostavijo in razvojno okrepijo.

Zato je Skupnost občin Slovenije pozvala predsednika Vlade RS Roberta Goloba, ministra, pristojnega za regionalni razvoj dr. Aleksandra jevška in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da naj preprečijo sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi.

Sporočilo za javnost