• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Predlagana je sprememba v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu PRO posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO. Glede na nov predlog bi se delež pobiranja odpadne embalaže pri IJS zbiranja komunalnih odpadkov izračunal na podlagi podatkov iz predpreteklega trimesečja, pri čemer se prišteje k izračunanem deležu izravnalni delež, ki je razlika med deležema izračunanima na podlagi podatkov iz predpreteklega trimesečja in istega trimesečja v preteklem letu. Glede na navedeno, se glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti (spremembe pogodbenih obveznosti, različne količine dane embalaže na trg v RS v posameznih trimesečjih) deleži pobiranja odslej izravnavajo vsako trimesečje sproti.

Vljudno vas prosimo, da vaše predloge in pripombe sporočite do 4. 7. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.