• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – osnutek – v mnenje

SOS je prejela obvestilo, da je pripravljen osnutek vladnega gradiva, s katerim se spreminja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
Predlagana sprememba 13. člena zadeva tudi občine, na območju katerih obratujejo podjetja, ki v skladu s to uredbo izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Glede na trenutni seznam obratov so to občine: Fram-Rače, Radovljica, Ljubljana, Maribor, Borovnica, Domžale, Medvode, Hrpelje-Kozina, Koper, Kamnik, Kočevje, Štore, Celje, Lendava, Ilirska Bistrica, Hoče-Slivnica, Rogaška Slatina.
Osnutek Uredbe najdete TUKAJ. Na pristojnem ministrstvu (MOP) prosijo, da jim odziv pošljete do 15. 7. 2022.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Jasmina Karba (01 4787 248, jasmina.karba@gov.si).


Nazadnje posodobljeno: