• Domov
  • Zavarovalno posredovanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja.

Zanima nas: 

Ali ste se tudi v vaši občini odločili za sklenitev pogodbe in kako ste zadovoljni s posredovanjem zavarovalnih poslov ?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 5. 7. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.