• Domov
  • Arhiv za julij, 2022

Month: julij 2022

Dobri projekti občin članic: Novi kočevski vrtec bo hibridne lesene gradnje

Izvedba: 2020 – 2022 Financiranje: občina Kočevje, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Občina Kočevje je v letu 2020 začela s projektom novogradnje 16-oddelčnega vrtca, ki bo prostorsko in funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter bo zgrajen po sodobnih principih sonaravne gradnje, namenjene sodobni predšolski pedagogiki, z vsemi spremljajočimi pomožnimi prostori (lastna kuhinja, shramba,… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim: dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen… Preberi več

Objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Na portalu Državnega zbora je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ -G (EPA: 178 – IX). Cilj zakona je prenos Direktive 2019/1024/EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, s čemer naj se bi v čim večji meri omogočilo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov,… Preberi več

Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja do 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo nam je posredovalo v obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. (najdete ga TUKAJ) Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost… Preberi več

Objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2

Na spletišču Državnega zbora je objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2 (EVA 2018-2030-0045). Do predloga zakona lahko dostopate s klikom TUKAJ. V navezavi na določbe 16. člena je pripravljen tudi Pravilnik o zaračunavanju stroškov seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je dostopen tukaj. Predlog zakona prinaša nekaj sprememb, med drugim: –… Preberi več

Okoljsko poročilo za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo… Preberi več

Pojasnilo MOP, vezano na gradnjo nezahtevnega objekta – nadstrešnice za teraso

Na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin glede nove prostorske zakonodaje z vami tokrat delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na gradnjo nezahtevnega objekta (nadstrešnice za teraso) in odmere komunalnega prispevka.  Pojasnilo občini je v celoti dostopno TUKAJ. Tovrstno prakso SOS podpira in pri tem opogumlja druge občine, da naslovijo sekretariat s preostalimi pojasnili MOP, ki bi… Preberi več