Month: julij 2022

SOS opozoril na izključene upravičence do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in zemeljskega plina

Kategorija: Infrastruktura / Prostor

Skupnost občin Slovenije se je z dopisom ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru odzvala na sprejeti Uredbi o določitvi cen električne energije ter določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema ter ga pozvala k sistematičnemu reševanju problematike uravnavanja cen energentov pred novo kurilno sezono. V Skupnosti občin smo zaskrbljeni nad opredelitvama upravičencev do najvišje dovoljene... Preberi več

Na pobudo SOS bodo plače občinskih funkcionarjev obravnavane v okviru usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Skupnost občin Slovenije že nekaj časa intenzivno posveča reševanju problematike uskladitve prejemkov funkcionark in funkcionarjev na lokalnem nivoju. Opozarjali smo tako na določbe na področju varčevalnih ukrepov še iz leta 2012 (ZUJF – višina regresa za prehrano med delom, jubilejna nagrada itd.), ki veljajo iz nerazumljivega razloga samo še za funkcionarje, kakor tudi na izrazite... Preberi več

SOS in ZMOS protestno zapustila sestanek o odvozu povoženih živali

Včeraj,  27. julija 2022 je v prostorih UVHVVR potekal sestanek na temo odvoza povoženih živali s cest in železnic. Naloga, ki jo je do 1. 7. 2022 opravljala Veterinarsko higienska služba in financirala država. Sestanek je vbil sklican z namenom dogovora o poteku prenosa obveznosti na upravljavce cest, tudi občine. Predstavniki SOS smo takoj problematizirali... Preberi več

Podprta pobuda za vključitev turističnih ponudnikov ustanovljenih s strani občin v razpise MGRT

Kategorija: Gospodarstvo / Turizem

Skupnost občin Slovenije je na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana naslovila pobudo za vključitev upravičencev, ustanovljenih s strani občin, s področja turizma, v razpise Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  Trenutno je namreč aktualen napovedan tretji javni razpis za trajnostni razvoj slovenske nastanitvene ponudbe z namenom povečati delež nastanitvenih kapacitet z višjo... Preberi več

Pojasnilo MOP, vezano na odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte po ZUreP-3 za vloge vložene na UE pred junijem 2022

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Na drugem spletnem DIALOGU občin glede nove prostorske zakonodaje, ki je potekal dne 15.7.2022, so prisotni izpostavili pobudo o izmenjavi dopisov, ki jih prejmejo kot odgovor s strani Ministrstva za okolje in prostor v povezavi z obrazložitvijo perečih področij, s katerimi se soočajo pri razumevanju nove prostorske zakonodaje. V nadaljevanju objavljamo dopis, z objavo katerega... Preberi več

Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – drugo priporočilo občinam

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Konec maja je bil organiziran posvet z vsemi občinami v državi, na katerem so vas že seznanili z aktivnostmi (ki jih na ministrstvu že izvajajo za čim boljšo pripravo prve generacije regionalnih prostorskih planov (v nadaljevanju RPP)),  z vašo vlogo v tem procesu ter vam predstavili dosedanje rezultate Pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene... Preberi več

Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo... Preberi več

SOS na sestanku z ministrico za kmetijstvo

Kategorija: Nekategorizirano

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, ter Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik in predsednik Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS, sta se udeležila sestanka z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko, državno sekretarko Tatjano Buzeti in drugimi sodelavci ministrstva. S strani Skupnosti občin Slovenije so bile izpostavljene problematike:... Preberi več

SOS nasprotuje zmanjšanju povprečnine

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).   Skupnost občin Slovenije je... Preberi več

Uspešno izveden forum o solidarnosti z ukrajinskimi občinami

Skupnost občin Slovenije in program “U-LEAD z Evropo” sta pripravila spletni Forum solidarnosti z občinami iz Ukrajine. Forum je bil poimenovan »Mostovi zaupanja med Ukrajino in Slovenijo: partnerstva, ki prinašajo upanje in rešujejo življenja!«. Na njem je s prispevkom kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Kočevje sodeloval dr. Vladimir Prebilič. Namen Foruma solidarnosti... Preberi več