• Domov
  • Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, pripravilo spletni vprašalnik s katerim želijo pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočajo pri pridobivanju le-teh.

Odgovori bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.