• Domov
  • Dobri projekti občin članic: Novi kočevski vrtec bo hibridne lesene gradnje

Izvedba: 2020 – 2022

Financiranje: občina Kočevje, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Občina Kočevje je v letu 2020 začela s projektom novogradnje 16-oddelčnega vrtca, ki bo prostorsko in funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter bo zgrajen po sodobnih principih sonaravne gradnje, namenjene sodobni predšolski pedagogiki, z vsemi spremljajočimi pomožnimi prostori (lastna kuhinja, shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene, zbornica, pisarne za vodjo enote, ipd.). Investicija obsega še rekonstrukcijo obstoječega vrtca (rušitev), rekonstrukcijo dovozne ceste s parkirišči in ureditev otroškega igrišča, gospodarskega dvorišča in parkirišča.

Konstrukcija dvo-etažnega objekta (P+1N) je hibridna lesena gradnja z jeklenimi okvirji, tehnični del objekta in rezervoar za vodo pod objektom pa v armirano betonski varianti. Objekt ima 3.786,60m2 bruto površine (z otroškim igriščem v nadstropju terase pa 5.025,90m2) od tega je čistih igralnih površin 1.551,20 m2 ter pripadajočih 5.326,55 m2 zunanjih površin.

Foto: Arhiv Občine Kočevje


Nazadnje posodobljeno: