• Domov
  • Dobri projekti občin članic: Širjenje mreže kolesarskih povezav proti Ptuju in Sv. Juriju ob Ščavnici

Izvedba: 2022 – 2023

Financiranje: evropska, državna in občinska sredstva

Občina Juršinci bo  v okviru dveh projektov zgradila kolesarske povezave skozi občino tako, da se bo na eni strani navezala na Mestno občino Ptuj in na drugi strani na Občino Sv. Jurij ob Ščavnici. Cilj projekta je vzpostaviti varne in udobne regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti in spodbujanje razvoja občine. Dolžina kolesarske povezave, ki se trenutno gradi iz centra občine proti Ptuju, je po občini Juršinci 4,54 km, medtem ko je navezava z občino Sv. Jurij ob Ščavnici trenutno v fazi projektiranja.


Nazadnje posodobljeno: