• Domov
  • Dobri projekti občin: Energetska sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek (Občina Jesenice)

Izvedba: junij – oktober 2021

Financiranje: Občina Jesenice, Republika Slovenje, Evropska unija

Enota Angelce Ocepek je ena izmed štirih enot Vrtca Jesenice, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. V enoti je 15 igralnic za otroke od prvega do šestega leta starosti. Trenutno je vanjo vključenih 268 otrok. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in ima tri etaže (klet, pritličje in nadstropje), stavba in streha nista bili izolirani. Glavni razlogi za izvedbo investicije so bili zmanjšanje porabe energije in s tem posledično stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije ter zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci. V sklopu investicije je bila izvedena izolacija fasade in strehe, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna, vrata), vgrajen je bil ustreznejši sistem prezračevanja in ogrevanja, prenovljena je bila razsvetljava (zamenjava običajnih svetil z varčnejšimi LED svetili), vgrajen je bil tudi t. i. CNS (centralno nadzorni sistem).

Vir: Arhiv Občine Jesenice


Nazadnje posodobljeno: