• Domov
  • Dobri projekti občin: Širitev OŠ Vojke Šmuc – podružnica Korte (Občina Izola)

Izvedba: 2018 – 2020
Financiranje: lastna proračunska sredstva
Zaradi vse večjega števila otrok v vrtcu in šoli v Kortah, je občina pristopila k pripravi projekta dozidave podružnične šole. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je občina pristopila k izbiri izvajalca del razširitve z objavo javnega naročila. Projekt zajema dozidavo z mobilnimi enotami, in sicer tako, da se je k šoli dozidalo dve učilnici, s tem je ena obstoječa učilnica postala prehodna in se jo hkrati uporablja kot jedilnico in večnamenski prostor, k eni od igralnic vrtca pa se je ravno tako z mobilno enoto dodalo nove sanitarije.

Foto: Petra Lazar


Nazadnje posodobljeno: