• Domov
  • Objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Na portalu Državnega zbora je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ -G (EPA: 178 – IX).

Cilj zakona je prenos Direktive 2019/1024/EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, s čemer naj se bi v čim večji meri omogočilo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev in se deloma nanaša tudi na podatke, ki jih zbirajo lokalne skupnosti.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nam vaše pripombe in morebitne predloge za izboljšavo posredujete na tina.bastevc@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 8. 2022