• Domov
  • Okoljsko poročilo za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Javna razgrnitev bo trajala do vključno 11. avgusta 2022. Vaše pripombe lahko naslovite na info@skupnostobcin.si. 
Dokumenti so dostopni na spletni povezavi: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
Prav tako so dokumenti dostopni tudi na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-skp/