• Domov
  • Arhiv za julij, 2022

Month: julij 2022 - stran 2 od 3

Dobri projekti občin članic: Širjenje mreže kolesarskih povezav proti Ptuju in Sv. Juriju ob Ščavnici

Izvedba: 2022 – 2023 Financiranje: evropska, državna in občinska sredstva Občina Juršinci bo  v okviru dveh projektov zgradila kolesarske povezave skozi občino tako, da se bo na eni strani navezala na Mestno občino Ptuj in na drugi strani na Občino Sv. Jurij ob Ščavnici. Cilj projekta je vzpostaviti varne in udobne regionalne kolesarske povezave za… Preberi več

DDR projekti in podražitve

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede podražitve gradnje v okviru končanih projektov DDR (Dogovor za razvoj regij). Zanima nas:  Kako ste se v vaši občini  odzvali na podražitve investicij v okviru DDR projektov ? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 27. 7. 2022… Preberi več

Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  objavilo Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi… Preberi več

Dobri projekti občin: Energetska sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek (Občina Jesenice)

Izvedba: junij – oktober 2021 Financiranje: Občina Jesenice, Republika Slovenje, Evropska unija Enota Angelce Ocepek je ena izmed štirih enot Vrtca Jesenice, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. V enoti je 15 igralnic za otroke od prvega do šestega leta starosti. Trenutno je vanjo vključenih 268 otrok. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in ima tri… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D). Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9…. Preberi več

Iztek roka za uveljavitev cenikov javnih zavodov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

S streani Skupnosti občin Slovenije vas želimo obvestiti, da 26. julija 2022 poteče rok iz 25. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki (občine) pozvati javne zavode, uveljavijo cenik iz novega 119.b člena pravilnika. 119. člen Pravilnika določa (1) Neposredni uporabnik pozove javne… Preberi več

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj predloga zakona je omiliti oziroma odpraviti posledice dolgotrajno neučinkovito organiziranega zdravstvenega sistema. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12…. Preberi več

Predlog državnega načrta ZiR ob jedrski in radiološki nesreči

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog državnega načrta Zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Državni načrt obravnava tri scenarije: jedrsko nesrečo v NEK, jedrsko nesrečo v tujini in radiološko nesrečo, zato je razdeljen na tri sklope. Čeprav se nekatere vsebine ponavljajo pri vseh sklopih,… Preberi več

Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja

Organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi… Preberi več