Month: julij 2022 - stran 2 od 2

MOP nagovoril Občine in Upravne enote o novi gradbeno prostorski zakonodaji

V četrtek, 7.7.2022 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organiziralo seminar Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu. Uvodoma je Barbara Radovan udeležence nagovorila s cilji in namenom VII. dela ZUreP-3 (izvajanje posegov... Preberi več

SOS pozvala predsednika vlade RS k ukrepanju zaradi vpliva dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine

Kategorija: Energija / Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 7. 7. 2022 na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju. Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se je... Preberi več

SOS na sestanku z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrico za javno upravo

Kategorija: Nekategorizirano

Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, se je dne 5. 6. 2022 udeležil spoznavnega delovnega srečanja predsednikov združenj občin z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandrom Jevškom in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje,... Preberi več

Pojasnilo glede predložitve proračuna za leto 2023 v sprejem sedanjim občinskim svetom

Kategorija: Finance

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, v 61. členu določa, da, ne glede na 13.a člen Zakona o javnih financah, lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski... Preberi več

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105. Zato višina regresa... Preberi več