• Domov
  • Arhiv za julij, 2022

Month: julij 2022 - stran 3 od 3

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ugotavlja, da so nekatere občine že začele s pripravo in sprejemanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v… Preberi več

Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predloga zakona je decentralizacija in regionalizacija Slovenije, razdelitev območja države na območja pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti in ustanovitev pokrajin v Sloveniji, določitev njihovih imen in sedežev ter določitev števila članov prvih pokrajinskih svetov. Prosimo,… Preberi več

Predlog zakona o pokrajinah

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o pokrajinah. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Temeljni namen in cilj uvedbe pokrajin je učinkovito in pregledno upravljanje za zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski… Preberi več

Predlog zakona o financiranju pokrajin

Obveščamo vas, da je Državni svet  na 53. seji  sprejel Predlog zakona o financiranju pokrajin. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilji predlagane ureditve financiranja pokrajin so zagotovitev sorazmernosti virov financiranja in nalog pokrajin, finančna samostojnost pokrajin, določitev ustreznih meril za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna pokrajinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo pokrivati… Preberi več

Zavarovalno posredovanje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanimalo nas je:  Ali ste se tudi v vaši… Preberi več

Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, pripravilo spletni vprašalnik s katerim želijo pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočajo pri pridobivanju le-teh. Odgovori bodo služili za pripravo… Preberi več

Pogajanja vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja

Vladna pogajalska skupina je na pogajanjih dne 4. 7. 2022 predstavila izhodišča vladne strani, in sicer: v letošnjem letu ni predvideno usklajevanje plač v javnem sektorju z inflacijo, ampak bi se to storilo čim prej s sistemskimi spremembami z učinkom v prihodnjem letu poračun regresa do 24. plačnega razreda (‘draginjski dodatek’) Sindikalna stran je izhodišča… Preberi več

Dobri projekti občin: Širitev OŠ Vojke Šmuc – podružnica Korte (Občina Izola)

Izvedba: 2018 – 2020 Financiranje: lastna proračunska sredstva Zaradi vse večjega števila otrok v vrtcu in šoli v Kortah, je občina pristopila k pripravi projekta dozidave podružnične šole. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je občina pristopila k izbiri izvajalca del razširitve z objavo javnega naročila. Projekt zajema dozidavo z mobilnimi enotami, in sicer tako, da se… Preberi več

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predloga zakona je dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 8. 8. 2022.

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za novi evropski Bauhaus

V okviru pobude novi evropski Bauhaus (angl. New European Bauhaus – NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje. Več informacij, med drugim tudi o kandidaturi, si lahko… Preberi več