• Domov
  • Predlog zakona o financiranju pokrajin

Obveščamo vas, da je Državni svet  na 53. seji  sprejel Predlog zakona o financiranju pokrajin.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilji predlagane ureditve financiranja pokrajin so zagotovitev sorazmernosti virov financiranja in nalog pokrajin, finančna samostojnost pokrajin, določitev ustreznih meril za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna pokrajinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo pokrivati financiranja nalog ter zagotovitev proračunskih sredstev za financiranje opravljanja prenesenih nalog iz države na pokrajine.

Državni svet predlaga, da Državni zbor Predlog zakona o financiranju pokrajin zaradi vsebinske povezanosti obravnava hkrati s Predlogom zakona o ustanovitvi pokrajin in Predlogom zakona o pokrajinah.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 2. 8. 2022.