• Domov
  • Zavarovalno posredovanje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja.

Zanimalo nas je: 

Ali ste se tudi v vaši občini odločili za sklenitev pogodbe in kako ste zadovoljni s posredovanjem zavarovalnih poslov ?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.