• Domov
  • Arhiv za avgust, 2022

Month: avgust 2022

MOP delil pojasnilo k izdaji lokacijske informacije

Prejeli smo pojasnilo k izdaji lokacijske informacije, ki je predpisana v 297. členu Zakonu o urejanju prostora, ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, v njem pa je v predpisana med drugim tudi Lokacijska informacija. Pravilnik o lokacijski informaciji je bil objavljen v uradnem listu 8. julija… Preberi več

Občina Ljutomer: Prenova glasbene šole in ureditev Prleškega kulturnega in mladinskega centra

Financiranje: Ministrstvo za infrastrukturo, Petrol d. d. Ljubljana, Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem, Občina Ljutomer Izvedba: 2019 – 2021 Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v letu 2020 zaradi slabega stanja objekta in statične nestabilnosti dobila novo preobleko. V sklopu Energetske prenove stavb v lasti Občine Ljutomer in sočasne rekonstrukcije objekta se je uredila… Preberi več

Pojasnilo MOP, vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka

Tokrat v okviru nove prostorske zakonodaje z vami delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka. Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ. Tovrstno prakso SOS podpira na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin v povezavi z novo sprejetimi ZUreP-3 in GZ-1. Pri tem opogumljamo preostale občine, da naslovijo sekretariat z drugimi relevantnimi pojasnili… Preberi več

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

S portala Prostor smo bili obveščeni, da se v sklopu programa projektov e-Prostor, Geodetska uprava prenavlja sistem za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni)… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja… Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor. Vljudno vas prosimo,… Preberi več

Občina Kungota: Obnovljen vaški trg postal prostor druženja

Financiranje: Sklad ESRR in Občina Kungota Izvedba: 2020 Na Vaškem trgu Plintovec, osrednjem trgu v središču občine Kungota, se odvijajo športne in kulturne prireditve, vključno s festivalom Veseli december v Kungoti ter tematske tržnice. V senci krošenj starih brez je to prostor za druženje in srečanja občanov, za brskanje po knjigah iz Knjižnice na prostem,… Preberi več

Pojasnila glede legalizacije objektov

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja… Preberi več

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 99/22, dne 22. 7. 2022, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Uredba). Skladno z uveljavitveno določbo je začela Uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V predlogu zakona se ureja pravna podlaga za povračilo stroškov, ki so nastali v sklopu sodelovanja na intervencijah v primerih, ko je aktiviran državni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (društvom, javnim… Preberi več