Month: avgust 2022

O povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih javnih uslužbencev in občinskih svetnikov

Na izobraževanju z naslovom “Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov” dne 31. 8. 2022 so bile predstavljene pravne podlage, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike. V nadaljevanju pa so bile poglobljeno predstavljene teme povračila stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza... Preberi več

Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente

Kategorija: Finance

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona. Zakon... Preberi več

Vlada v luči prehranske draginje prilagaja davčno obravnavo stroškov za prehrano med delom

Kategorija: Finance

Vlada je dne 30. 8. 2022 izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo. S spremenjeno uredbo zvišujemo znesek, do katerega... Preberi več

Na seji pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja o plačnih razredih in povračilu stroškov za malico

Kategorija: Nekategorizirano

Dne 29. 8. 2022 je potekala seja pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja. Na dnevnem redu je bilo usklajevanje vrednosti plačnih razredov in regresa za letni dopust za leto 2022 ter o dvigu povračila stroškov prehrane med delom za javne uslužbence. Na predhodnem pripravljalnem sestanku vladne pogajalske strani je predstavnica SOS izpostavila, da je v primeru... Preberi več

Prvi sestanek z ministrom Brežanom na temo velikih zveri in podnebnih sprememb

Kategorija: Okolje

V petek, 26. avgusta 2022 je potekal prvi sestanek med reprezentativnimi skupnostmi občin in ministrom za okolje in prostor, Urošem Brežanom ter njegovimi sodelavci. Glavni temi pogovora z ministrom sta bili upravljanje z velikimi zvermi ter prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepi za blaženje slednjih oz. možnosti črpanja sredstev za lokalne skupnosti iz podnebnega sklada.... Preberi več

NIJZ pripravil priporočila za organizacijo prireditev in dogodkov

Kategorija: Koronavirus

Obveščamo vas, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne prireditve in dogodke. Priporočila, ki so jih na NIJZ-ju objavili na spletni strani, so razdeljena na dva scenarija. NIJZ poziva k upoštevanju splošnih, že dobro... Preberi več

Dosegli izvajanje javne službe odvoza povoženih živali s cest in železnice po starem sistemu

Kategorija: Nekategorizirano

S 1. 7. 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22). Spremenjena uredba v povezavi z nekaterimi drugimi podzakonskimi predpisi nalogo in stroške zbiranja in odvoza trupel živali prenaša na upravljavce cest in železnice, v... Preberi več

Na pobudo SOS potekal sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo

Kategorija: Nekategorizirano

V torek, 9. avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekal uvodni sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo glede odprtih tem na področju delovanja ministrstva, v ospredju pa je bil pogovor glede določitve cen električne energije in cen zemeljskega plina iz plinskega sistema oz. uravnavanju cen energentov pred novo kurilno sezono. Sestanka so se v imenu... Preberi več

SOS pridobila končno stališče MJU glede dviga cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo pozvala, da poda končno stališče v zvezi z dvigom cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin, saj imajo občine različno prakso glede priznavanja zahtevkov izvajalcev glede dviga cen na 10% v primeru fiksnosti cen pri gradnjah. Navedli smo dejansko stanje: Občina je izvedla postopek oddaje javnega naročila,... Preberi več

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji 21. 7. 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano. Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ne kršijo... Preberi več