Month: avgust 2022

Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanima jo naslednje: Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo? Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih pridelkih v bližini naselji, kjer je zaradi… Preberi več

Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanima jo, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s pomočjo kmetom, ki… Preberi več

Zaključeno povpraševanje o pregledu lokalnih strategij za mlade

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov. Dokumente smo zbirali do 19. 8. 2022 in so v… Preberi več

Pregled lokalnih strategij za mlade

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem na temo lokalnih strategij za mlade. Ker občina članica pripravlja novo strategijo za mlade, potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Vljudno vas prosimo, da na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do 19. 8. 2022, naslovite lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov…. Preberi več