• Domov
  • MOP delil pojasnilo k izdaji lokacijske informacije

Prejeli smo pojasnilo k izdaji lokacijske informacije, ki je predpisana v 297. členu Zakonu o urejanju prostora, ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, v njem pa je v predpisana med drugim tudi Lokacijska informacija. Pravilnik o lokacijski informaciji je bil objavljen v uradnem listu 8. julija in se je začel uporabljati 9. julija 2022.

V zvezi z vprašanji, ki so bila v vmesnem obdobju zastavljena s strani občin, na MOP pojasnjujejo le-ta v sklopu naslednjih poudarkov:

  • Lokacijska informacija v povezavi s potrdilom o namenski rabi prostora po ZUreP-2
  • Višina upravne takse za osnovne in razširjene podatke
  • Podatek o nazivu namenske rabe prostora
  • Podatek o prostorskih izvedbenih pogojih

Več informacij je na voljo v pojasnilu TUKAJ.