• Domov
  • Novi gradbeni zakon (GZ-1) ter prijava začetka gradnje za enostavne objekte

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede postopanja na podlagi druge alineje 1. odstavka 6. člena (gradnja na podlagi prijave začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja), 2. odstavka 9. člena (pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje) Gradbenega zakona (GZ-1) ter 282. in 284. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Zanima nas: 

Ali uporabljate poseben obrazec vloge za priglasitev gradbenih posegov investitorja in kaj  vse zahtevate kot prilogo? Ali ste v vaši občini sami pripravili vzorec ter v kakšni obliki? V kakšni obliki izdate soglasje prijave začetka gradnje s strani občine? 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 18. 8. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.