• Domov
  • Občina Ljutomer: Prenova glasbene šole in ureditev Prleškega kulturnega in mladinskega centra

Financiranje: Ministrstvo za infrastrukturo, Petrol d. d. Ljubljana, Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem, Občina Ljutomer

Izvedba: 2019 – 2021

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v letu 2020 zaradi slabega stanja objekta in statične nestabilnosti dobila novo preobleko. V sklopu Energetske prenove stavb v lasti Občine Ljutomer in sočasne rekonstrukcije objekta se je uredila fasada in statika objekta, menjalo se je stavbno pohištvo ter sanirala kapilarna vlaga v kleti objekta.

V kletni etaži severnega trakta objekta Glasbene šole in v prizidku nekdanjega lokala se je uredil sodoben in privlačen Prleški kulturni, mladinski in informativni center, katerega vizija je postati kulturni center Prlekije, ki bo ponujal kakovosten, dostopen in raznolik kulturni program predvsem za mlade in skozi katerega se bodo lahko domači umetniki in kulturniki predstavljali širši javnosti, mladim pa bo omogočeno razvijati svoje veščine in kompetence za izvajanje kulturnih projektov, od glasbenih dogodkov preko likovnega in drugega ustvarjanja do filmske in zvočne produkcije.

Namen projekta je bil funkcionalno izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti objekta, zmanjšanje stroškov obratovanja ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje bivalnih pogojev učencev in otrok, povečanje dostopnosti do kulture ter spodbujanje druženja mladih.


Nazadnje posodobljeno: