• Domov
  • Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

portala Prostor smo bili obveščeni, da se v sklopu programa projektov e-Prostor, Geodetska uprava prenavlja sistem za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.
Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni) in formatom JSON za atributne podatke.

Zadnji rok za oddajo Zahtevka z elaboratom sprememb v »starem« formatu (SHP, GML, ASCII in XML) je do vključno 25.09.2022.
Zahtevek z elaboratom sprememb v »novem« formatu GeoJSON se lahko odda od 26.09.2022 dalje, pri čemer se postopek vložitve Zahtevka z elaboratom sprememb ne spreminja.

Obveščajo tudi, da bo v naslednji fazi omogočena vložitev Zahtevka z elaboratom sprememb v novi informacijski sistem Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, o čemer bo posredovano posebno obvestilo.

Formate lahko snamete na spletni strani TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: