• Domov
  • Pojasnila glede legalizacije objektov

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju po zakonu, kar velja za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je pripravil pojasnila glede legalizacije objektov.