• Domov
  • Predlog novega Zakona o letalstvu

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na oktobra lansko leto pripravljen predlog novega Zakona o letalstvu. 

Nov Zakon o letalstvu za področje civilnega letalstva ohranja strukturo veljavnega ZLet. Strukturo spreminja in dograjuje tako, da bo civilno letalstvo prilagojeno novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, ter omogočil hitro sledenje razvoju mednarodnega in evropskega pravnega okvira. Slednja se namreč neprestano razvijata in dopolnjujeta, vse z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti. Novi Zakon o letalstvu vsebuje zahteve, ki izhajajo iz predpisov EU, kot tudi iz mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO, upoštevajoč tudi ugotovitve inšpekcij in nadzorov, ki so jih v Republiki Sloveniji izvedli tako Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu kot tudi ICAO.

Nov Zakon o letalstvu je vsebinsko širši od veljavnega ZLet, saj celoviteje ureja tako področje vojaškega letalstva kot področje policijskega letalstva. Obe navedeni področji sta bili do sedaj podnormirani.

Priloženi dokumenti:

– besedilo členov

– povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo

– podzakonski akti

– predlog

obrazec za pripombe

Vaša mnenja, pripombe in predloge nam pošljite do ponedeljka, 8. avgusta 2022, do 10. ure na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: