• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja možnost za dodatno opremljenost enot.

 

V okviru medresorske obravnave smo na Ministrstvo za obrambo že posredovali predlog Skupnosti občin Slovenije, v katerem predlagamo, da se stroški povrnejo tudi domačim silam ZIR in ne zgolj silam ZIR, ki pridejo na pomoč. Prav tako smo predlagali, da se kot upravičenke za povračilo stroškov doda občine, ki prav tako imajo stroške pri sodelovanju na intervenciji.

Celotna pripomba Skupnosti občin Slovnije se nahaja tukaj.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do petka 2. septembra 2022 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.