• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V predlogu zakona se ureja pravna podlaga za povračilo stroškov, ki so nastali v sklopu sodelovanja na intervencijah v primerih, ko je aktiviran državni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (društvom, javnim zavodom, oz. nevladnim organizacijam).

V predlogu zakona se prav tako ureja pravna podlaga za dodatna sredstva za opremljenost in izboljšanje delovanje navedenih t.i. reševalnih sestavov.

Celotno bedsedilo predloga zakona se nahaja tukaj.

Zakon se sprejema po nujnem postopku, zato lahko morebitne pripombe postedujete do srede 17.8. 2022 do 11. ure na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.