• Domov
  • Vabilo na javno razgrnitev in javne obravnave območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so pripravili osnutke območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave, ki so dostopni preko spletne strani ZGS (ZGS > Delovna področja > Gozdnogospodarsko načrtovanje > Obnova 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov > Javne razgrnitve GGN GGO, LUN LUO in okoljskih poročil), kjer je za posamezen načrt in okoljsko poročilo z dodatkom dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb.

V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na sedežih območnih enote in informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko kontaktov zapisanih v preglednici na spletni strani.

Obveščamo vas, da bo javna razgrnitev potekala med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022, hkrati pa vas vabimo na javne obravnave osnutkov GGN GGO, LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave, ki bodo potekale med 25.8. in 2.9. po razporedu zapisanem na spletni strani ZGS.

Na javne obravnave se je potrebno prijaviti preko kontaktov navedenih na spletni strani ZGS.


Nazadnje posodobljeno: