• Domov
  • Dobri projekti občin članic: ureditev Glavnega trga s Koroško cesto v Mariboru in obnova historičnih prehodov

Obdobje izvedbe: 2019-2022

Financiranje: 7.4 mio €, 2.1 mio € sofinanciranje iz naslova CPS (Ministrstvo za infrastrukturo) / Ureditev historičnih prehodov:  365.610 EUR (financer MOM)

Mestna občina Maribor je leta 2019 pristopila k celoviti prenovi Glavnega trga s Koroško cesto. Gre za zgodovinsko in družbeno stičišče mesta, ki je potrebovalo novo osmišljanje prostora. Enega najstarejših delov mesta s starimi, spomeniško zaščitenimi stavbami, je prometna preobremenitev popolnoma degradirala, tako z vidika bivanja kot z gospodarskega vidika.

Projekt je zajemal celovito arhitekturno preureditev Glavnega trga in Koroške ceste, celotna površina ureditve je bila 10.000 m2. Pred prenovo je bilo območje Koroške ceste močno obremenjeno z vozili, po cesti je vozilo tudi devet linij mestnega potniškega prometa, kar je dušilo razvoj na tem delu mesta.  Preureditev je uvedla t.i. skupen prometni prostor oziroma je trg in ulico vrnila pešcem, prebivalcem, meščanom, obiskovalcem.

V sklopu celovite ureditve Glavnega trga s Koroško cesto so se uredili trije prehodi, sicer Žički, Splavarski in Minoritski. Gre za pomembne prehode iz zgodovine mesta, kjer se vzpostavlja komunalni red na relativno ozkem prostoru in z velikimi globinami kanalizacijskega sistema, ter ureja nova ureditev s tlakovanjem. V sklopu ureditve pohodnih površin so se uredili še elementi urbane opreme, ozelenitev, javna razsvetljava in fasade stičnih objektov.

Mestna občina Maribor v zadnjih letih posveča veliko pozornosti, razvija projekte in vodi aktivnosti, ki historičnemu delu mesta vračajo pomen ter dodaja nove vsebine, ki sodijo v ta del mesta.

Foto: Marko Pigac


Nazadnje posodobljeno: