• Domov
  • Dopolnjeno povpraševanje o pregledu lokalnih strategij za mlade

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov. Čas zbiranja odgovorov smo zaradi poletnih odsotnosti podaljšali do 15. 9. 2022. Dopolnjen zbirni dokument je dostopen tukaj.