• Domov
  • Evidentiranje člana in nadomestnega člana v Statistični sosvet za regionalne statistike

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Statistični sosvet pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Vsebinsko področje sosveta je obravnava tem, vprašanj in problematike s področja regionalnih statistik, ki služijo za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju učinkov regionalne politike ter za socialno ekonomske analize na lokalni, regionalni ravni in na ravni Evropske unije. Glede na vsebinsko področje, ki ga ta sosvet pokriva, statistični urad prosi za imenovanje predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, in sicer člana in nadomestnega člana.

Kandidirate lahko tako, da izpolnite obrazec za evidentiranje in ga naslovite na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 27. 9. 2022 do 16.00.