• Domov
  • Navodilo in pojasnilo MOP glede obveznosti plačila komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

Ministrstvo za okolje in prostorje v zadnjem času prejelo informacijo več občin, da posamezne upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte ne upoštevajo, da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za nezahtevne objekte.
Z namenom, da se ta problematika razjasni in v izogib nadaljnjemu napačnemu postopanju pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte ter usklajenemu delovanju ministrstvo izdaja naslednja pojasnila in navodila vsem upravnim enotam, do katerih lahko (tudi občine) dostopate TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: