• Domov
  • Občina Mengeš: “Ničenergijska” športna dvorana Mengeš

Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: občina, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport

Dvorana predstavlja največjo investicijo v obdobju samostojne občine. Med šolskim letom je namenjena izvajanju športne vzgoje v Osnovni šoli Mengeš, s katero je povezana s podzemnim hodnikom. V popoldanskem času pa se v njej odvijajo treningi različnih športnih panog, prijateljske, šolske, občinske in državne tekme, rekreativne športne dejavnosti občanov ter druge športne ter kulturne prireditve.

Objekt je izveden kot skoraj nič-energijski. Stavba je energijsko učinkovita po metodologiji za pasivne stavbe, objekt je ogrevan in hlajen s toplotno črpalko voda/voda, ki izkorišča energijo podtalnice. Športni del objekta (glavna dvorana, vhodna avla, tribune) ima preko strešnih svetlobnikov zagotovljene dovolj naravne svetlobe, tako da v dnevnem času v tem delu objekta uporaba umetnih svetil ni potrebna.

Poleg objekta je bila v sklopu investicije zajeta tudi ureditev zunanjih površin – parkirišče, dva športna igrišča (za rokomet oz. mali nogomet in košarko) in tekaška steza z gumirano (tartansko) prevleko.

 

 


Nazadnje posodobljeno: