• Domov
  • Občina Miklavž na Dravskem polju: obnovljena igrišča omogočajo kvalitetnejše športne dogodke

Izvedba: 2020

Financiranje: sredstva občine Miklavž na Dravskem polju

Športna igrišča v Športnem parku Miklavž so bila pred sanacijo dotrajana in niso zadostovala potrebam za izvajanje športne vzgoje, izven šolskih športnih aktivnosti, organizirani športne vadbi in izvajanju drugih programov rekreacije.

V okviru sanacije igrišč je bila zvedena celovita obnova rokometnega igrišča, ki ga je mogoče uporabiti tudi za mali nogomet, obnova košarkarskega igrišča in izgradnja igrišča za odbojko na mivki. V celoti je bila zamenjana dotrajana športna in urbana oprema. Delno se je obnovila atletska steza, ki je namenjena predvsem izvajanju programov športa v osnovni šoli.

V okviru sanacije se je zamenjala obstoječa razsvetljava športnih igrišč z energetsko varčnimi reflektorji, ki omogočajo izvedbo tekmovanj srednje pomembnosti.

Obnovljena športna igrišča predstavljajo pomembno pridobitev, saj omogočajo kvalitetno izvajanje programov športne vzgoje in športnih programov drugih izvajalcev. Občani imajo tako prosto za aktivno preživljanje prostega časa ter za izvedbo različnih športnih dogodkov na voljo v neposredni bližini svojih domov.

Foto: Arhiv Občine Miklavž na Dravskem polju


Nazadnje posodobljeno: