• Domov
  • Občina Mirna: S pomočjo evropskih sredstev zgradili več kot 9 kilometrov cevovodov

Izvedba: 2015 – 2016

Financiranje: Občina Mirna, sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Občina Mirna je na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela sklep o prejemu 866.500 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  1,54 milijone evrov ocenjena naložba je zajemala izgradnjo vodovodnega sistema Zabrdje–Praprotnica, v okviru katerega je bilo zgrajenih 9132 m cevovodov, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.

Foto: Občina Mirna


Nazadnje posodobljeno: