• Domov
  • Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Državni zbor je na izredni seji, ki je bila 31.8.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je podprlo vseh 80 prisotnih poslancev. Skupnost občin Slovenije je v državni zbor posredovala pripombe, da bi se v predlogu zakona omogočilo povračilo stroškov tudi občinam. Celotne pripombe so dostopnena tej povezavi.

Poslanci državnega zbora naših predlogov niso podprli, saj naj bi bilo potrebno sistemske spremembe financiranja zaščite in reševanja predhodno uskladiti z vsemi deležniki. Prav tako je stališče Ministrsta za obrambo, da so v primeru aktivacije državnega načrta celotni stroški intervencij krijejo iz proračuna RS. Odgovor Ministrstva za obrambo se nahaja tukaj.