• Domov
  • Pojasnila MOP k izdaji lokacijske informacije

Z vami delimo pojasnilo, vezano na dopis, v katerem je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj obrazec za izdajo lokacijske informacije ne vsebuje možnosti, s katero bi lahko podali zgolj informacijo o namenski rabi zemljišča, ločeno od drugih podatkov. Prav tako je bilo v dopisu zavedeno,  da je opredelitev v drugem odstavku 326. člena ZUreP-3 pomanjkljiva, ter da bi se morala prva alineja drugega odstavka 326. člena ZUreP-3 glasiti tako, da se upravna taksa obračuna po tarifni št. 37, če se zahtevek za izdajo lokacijske informacije nanaša zgolj in samo na podatke nujno potrebne za izvedbo prometa z nepremičninami.

Pojasnilo v obliki odgovara najdete tukaj.