• Domov
  • Pojasnilo MOP, vezano na lokacijsko informacijo in predkupno pravico države

Na nas se je obrnila občina, ki jo je zanimalo, kaj občine navajajo v lokacijski informaciji glede predkupne pravice države, če je zemljišč v območju DPN?

Sprašujoča občina glede na……….. sedmi odstavek 4. člena Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22), ki določa »(7) Podatek o predkupni pravici zajema navedbo vzpostavljenih predkupnih pravic občine skupaj s pravno podlago za njihovo vzpostavitev in predkupnih pravic države, ki so bile določene v skladu z zakonom, ki ureja prostor.« ter v povezavi s 199. členom ZUreP-3, ki določa »(2) Država lahko določi območje predkupne pravice v območju: –  DPN, –   uredbe o najustreznejši varianti ali –   državnega prostorskega ureditvenega načrta…. (4) Območje predkupne pravice določi občinski svet z odlokom ali vlada z uredbo. Vlada lahko določi območje predkupne pravice z uredbo, s katero se sprejme državni prostorski izvedbeni akt……….. v lokacijski informaciji pod vsebino Predkupna pravica, za zemljišča, ki se nahajajo v območju DPN vedno navede (obkljuka kvadratek), da je zemljiška parcela v območju predkupne pravice države.

Zanimala jo je ustreznost pristopa. In ali lahko oz. ali sme občina, če vsebina uredbe DPN ne govori o predkupni pravici in če ni sprejetih drugih uredb, pustiti to vsebino v lokacijski informaciji, prazno?

Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.

 


Nazadnje posodobljeno: