• Domov
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP:

  • Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad),
  • Spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE (Eko sklad),
  • Spodbude za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj ničenergijskih stavb (Eko sklad)
  • Sofinanciranje LIFE projektov, ki imajo pozitivne učinke na blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb (MOP)

Poleg tega se s prerazporeditvijo sredstev znižuje realizacija ukrepom, na katerih ni aktivnosti, ali pa je realizacija bistveno nižja od predvidene, in povečuje obseg sredstev na ukrepih, kjer je interes večji od trenutno namenjenih sredstev. Ta ukrepa sta:  Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa in nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, ki ju prav tako izvaja Eko sklad

Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje na PREDLOG nam lahko posredujete najpozneje do srede, 5. 10. 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si